Stawianie ogrodzenia plastykowe na ogrodzenie i furtę ze sztachet nie wymaga zezwolenia na budowę ani zawiadamiania tego faktu gminie oprócz szczególnych wypadków.

Konstrukcja sztachety z plastiku na ogrodzenie i furtkę sztachetowa nie wymaga zezwolenia na to ani komunikowania tego faktu do starostwa powiatowego wyjąwszy szczególne przypadki.

Ploty z PCV na ogrodzenie i bramkę ogrodzeniowa nie przekraczające wielkości 2,2 m budowane miedzy dwoma przylegającymi działkami nie wymagają żadnych formalności urzędowych. Tyczy się to również ogrodzeń tymczasowych ochraniających plac budowy.

    Zgłoszenia wymaga:

  1. budowa ogrodzenia od strony ulicy, torów kolejowych a także pozostałych miejsc publicznych (nie tyczy się to ogrodzeń niedaleko dróg prywatnych i wew. nie będących drogami publicznymi)
  2. budowa płotu przekraczającego 2,2 m wielkości bez względu na położenie ogrodzenia.
  3. Zgłoszenia wznoszenia sztachetki PCV na plot i furtę ze sztachet dokonuje się w miejscowym starostwie powiatowym ewentualnie urzędzie miasta.
  4. Zgłoszenie zamysłu budowy ogrodzenia winno określać gatunek ogrodzenia, sposób wykonania jego montażu a także planowany czas startu budowy.
  5. Niezależnie od zgłoszenia trzeba doczepić deklaracje o upoważnieniu do dysponowania posiadłością w zamiarach budowlanych oraz o ile jest to potrzebne przez starostwo szkic ogrodzenia.

Niekiedy do stawiania balaski z plastiku na plot i bramkę sztachetowa potrzebne są ponadprogramowe uzgodnienia tj. np. zgoda administratora drogi na lokalizacje wjazdu.

Konstrukcje płotu wolno zacząć po 30 dniach od czasu zgłoszenia planowania jego budowy, o ile starostwo nie wniesie uprzednio protestu. Protest może powstać w sytuacji, kiedy projektowane ogrodzenie PCV na ogrodzenie i bramę ogrodzeniowa jest niezgodne z uzgodnieniami lokalnego planu zagospodarowania przestrzennego np. może być w pasku drogowym projektowanej drogi. W sytuacji gdy projektowane sztachety PCV na plot i bramkę ogrodzeniowaprzypadkiem może grozić bezpieczeństwu ludzi względnie mienia, np. przez redukowanie widoczności, budowa takiego ogrodzenia może wymagać załatwienia pozwolenia na jego budowę.
Zgłoszenie zamiaru konstrukcji ogrodzenia jest ważne przez okres dwóch lat. Wstrzymanie zapoczątkowania robót przez ten czas skutkuje odwołaniem zgłoszenia a także w wypadku ochoty postawienia ogrodzenia nieodzowne staje się kolejne zgłoszenie tego faktu.

Advertisements